ทบทวนและพัฒนาเครื่องมือมาตรฐาน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ได้จัดทบทวนและพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา2563 ให้กับบุคลากรของศูนย์ฯเพื่อนำมาใช้เก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในวันที่ 3-4 มีนาคม 2564

ณ หอประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ , ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก