แก้ไข! การ SAVE files Ulead studio

Video . .

ตัดต่อด้วย PR ง่ายๆ เพียง 8นาที

ดูวีดีโอย้อนหลัง : การอบรมช่วงเช้าวันที่ 13 สิงหาคม 2564

ดูวีดีโอย้อนหลัง : การอบรมช่วงเช้าวันที่ 14 สิงหาคม 2564

ดูวีดีโอย้อนหลัง : การอบรมช่วงบ่าย วันที่ 13 สิงหาคม 2564

ดูวีดีโอย้อนหลัง : การอบรมช่วงเช้าวันที่ 14 สิงหาคม 2564

Download Program

เลือกโหลดโปรแกรมที่เหมาะกับเครื่องของคุณ
PR : Adobe Premiere Pro สำหรับเครื่อง intel Core i3 ขึ้นไป หรือ Ram 4gbขึ้นไป (คอมพิวเตอร์ราคา 16,000ขึ้นไปโดยประมาณ)
UL : Ulead Studio สำหรับเครื่องคอมใช้งานทั่วไป CPUต่ำกว่า intel Core i3  หรือ Ram ต่ำกว่า 4GB (ปิด Windows Security ก่อนติดตั้ง)

SUm project !

ส่งงานการถ่ายภาพ (20คะแนน) 

ส่งงานภาพถ่ายตามองค์ความรู้จากการอบรม
เรื่องการถ่ายภาพ กำหนดส่งก่อน 13.00 น. (13/09/64)
ส่งไฟล์ภาพ จำนวน 1 ไฟล์
ส่งไฟล์วีดีโอ จำนวน 1 ไฟล์

ส่งงานตัดต่อวีดีโอ Kine Master (30คะแนน)

ส่งงานการตัดต่อวีดีโอผ่านมือถือ ด้วยKine Master
กำหนดส่งก่อน 22.00 น. (13/09/64)
ส่งไฟล์วีดีโอ จำนวน 1 ไฟล์

ส่งงานตัดต่อวีดีโอ UL / PR (50 คะแนน)

ส่งงานการตัดต่อวีดีโอ ด้วยPremiere Pro & Ulead
กำหนดส่งก่อน 22.00 น. (18/09/64)
ส่งไฟล์วีดีโอ จำนวน 1 ไฟล์