คณะกรรมการสถานศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก